Reference


Commerzbank Praha

 • EBP - aplikace pro integraci různých systémů homebankingu s interním platebním systémem banky

 • Řešení se skládá z aplikačního serveru napsaného v Delphi a databáze. Systém je spravován a přístupný pomocí tenkého www klienta. Jako databáze je použita Sybase ASA, dále pak IBM HTTPS Server a Apache Tomcat. Řešení bylo implementováno během roku 2000, další požadavky na změnu a vylepšení byly realizovány během 2001-2004. Charé poskytuje klientovi helpline a podporu.

 • Securities - aplikace pro podporu zázemí a tisku reportů pro obchodování s cennými papíry a správu portfolií.

 • Klient je aplikace v MS Windows napsaná v MS Visual Basic a MS DOT.NET(C#). Server (v současnosti běží na platformě MS Windows) sestává z databáze (Sybase ASA) a několika datavých pump napsaných v in Javě. Řešení bylo implementováno v roce 2002, další požadavky na změnu a vylepšení byly realizovány během 2002-2004. Charé poskytuje klientovi helpline a podporu.

 • Konverzní programy - msdos aplikace pro konverzi a kontrolu formátu souborů pro elektronické platby (aplikace napsané v C)

 • Řešení bylo implementováno v roce 2001. Od té doby aplikace úspěšně fungují bez problémů s nulovými náklady na podporu.

 • Výpisy - msdos aplikace pro přidávání speciálních návěští do tištěných výpisů, které slouží pro automatické balení výpisů do obálek (aplikace napsaná v C)

 • Řešení bylo implementováno v roce 2001. Od té doby aplikace úspěšně fungují bez problémů s nulovými náklady na podporu.

 • Check CC - msdos aplikace pro kontrolu formátu souborů odesílaných do ČNB clearing centra (aplikace napsaná v C)

 • Řešení bylo implementováno v roce 2001. Od té doby aplikace úspěšně fungují bez problémů s nulovými náklady na podporu.

 • ECMC - rozhraní pro import informací z MUZO EC/MC souborů do interního systému banky. Řešení je implementováno jako intranetová aplikace.

 • Řešení je spravován a přístupný přes internetový prohlížeč. Na serveru běží databáze (Sybase ASA) s IBM HTTPS Serverem a aplikačním serverm Apache Tomcat. Řešení bylo implementováno v roce červenci 2003. Charé poskytuje klientovi helpline a podporu.

 • Cashdesk - aplikace for správu pokladních operací banky.

 • Klient je aplikace napsaná v MS DOT.NET(C#). Na serveru běží databáze (Sybase ASA) a datová pumpa, která slouží jako rozhraní pro bankovní systém (napsané v Javě). Řešení bylo implementováno na konci roku 2003 v pobočce Commerzbank Bratislava. Charé poskytuje klientovi helpline a podporu.

CPF (Czech Precision Forge)

 • Nastavení interní sítě (intranetu) na bázi Linuxových serverů. Systém se skládá z intranetového serveru (souborový server, tiskový server, poštovní server, správa domény), záložní server (fallback for intranet server, storage of backups), gateway/firewall server (connecting intranet network to internet)

 • Systém je vzdáleně spravován naší společností. Řešení bylo implementováno v červenci 2003. Charé poskytuje klientovi helpline a podporu.

Commerzbank Capital Markets Eastern Europe

 • Revaluation - řešení pro parsování reportů z různých systému klienta a jejich vzájemnou rekoncilaci

 • MS Access databáze a aplikace.

 • Intranet server - instalace a podpora při správě intranetového serveru (Linux RedHat)

 • Intranetový server s www serverem a serverm pro sdílená souborů byl nainstalován v roce 2002.

GAP

 • Amadeos - modulární internetový účetní systém

 • Systém sestává z následujících modulů: - vystavené faktury - přijaté faktury - banka - pokladna - docházka - archív - správa Server je postaven na bázi linuxu s databází Sybase ASE, www serverem Apache a aplikačního serveru Apache Tomcat. Řešení je vyvíjeno od roku 2000. Charé poskytuje klientovi permanetní helpline a podporu.

 • Internetové stránky gap.cz

 • Návrh a provoz internetových stránek pro firmu GAP.

Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky

 • Řešení pro realizaci dotazníku pro projekty ucházející se o podporu ze Strukturálních fondů EU (2004)

 • Řešení realizované v roce 2003 sestává z databáze na serveru a internetových stránek napsaných v PHP obsahujících formulář dotazníku. Uživatel si mohl dotazník nahrát i ve formě souboru formátu MS Excel. Tento soubor umožňoval vyplnit dotazník i uživatelům bez stálého přístupu k internetu. Data byla odeslána na server až v okamžiku, kdy měl uživatel přístup k internetu. Řešení obsahovalo i systém pro správu serverové části.

Skateboard.cz

 • Provoz(hosting) a technická realizace internetových stránek

 • Internetové stránky skateboard.cz jsou provozovány na našem serveru (včetně e-mailu). Design těchto stránek byl vytvořen Vencou Patákem (wenca at skateboard.cz).